Förgiftning

Vid känt intag eller annan exponering av gift kontakta omedelbart kliniken för rådgivning och behandling.
 
Symptom av förgiftning varierar beroende på vilken typ av exponering som djuret utsatts för. Nedsatt allmäntillstånd, slöhet, kräkningar, ökad törst, darrningar, vinglighet, förlamning, diarré och blödningar från kroppsöppningar förekommer som enskilda symptom eller i kombination vid förgiftning.
 
Vid intag av känt gift tag med FÖRPACKNING eller annan INFORMATION som kan finnas att tillgå.
 
Nedan finner du information om de vanligast förekommande förgiftningarna på hund och katt.


Råttgift
 
Choklad
 
Vindruvor
 
Blågröna alger/algförgiftning
 
Orsak och förekomst: Förgiftning sker i samband med att hunden intar eller badar i vatten som innehåller alggifter. Gifterna produceras vid algblomning. Dosen vatten som ger förgiftningssymptom varierar och kan vara mycket liten. Information om vattenkvalitet där ni vistas hittar ni vattenkvalitet.
 
Symptom: Slöhet, kräkningar, vinglighet, fradga och diarré är de tidigaste symptomen som man upptäcker. Vid misstänkt intag av alggifter eller då man konstaterar symptom kontakta då omedelbart kliniken för rådgivning och behandling.
Symptom:
 
Klarvätska/Glykol
 
Rabarber
 
Lök
 
Paracetamol/Alvedon