God fysik

HUND
Grunden för hälsa är en god fysik – en kropp i balans. För en hund är det viktigt att aktivera kroppen genom att motionera och träna. Detta befrämjar cirkulation, andning och muskeluppbyggnad. Lika viktigt är dock en mental stimulans genom träningen för att hunden ska må bra. Listan över motionsalternativ kan göras lång: Spårning, lydnad, jakt, lek, rastningspromenader, agility, dragning, prov och tävling tillhör de mest populära.
 
Hundrasen påverkar i hög utsträckning vilket av motionssätten som lämpar sig. Att variera mellan disciplinerna är bra både för djurägaren och hunden för att behålla motivation och erhålla en allsidighet.
 
Det är svårt att helt på egen hand träna sin hund. Kontakta därför en lokal föreningen/klubb där intresset för hundar kan förmeras och delas med andra.
 
En god fysik förebygger övervikt, överviktsrelaterade sjukdomar, ledbesvär etc.
 
KATT
För katter gäller naturligtvis också att kroppen är i balans. Träning och aktivering tillses lättast genom att låta katten jaga och röra sig utomhus. Av många olika skäl är det inte alltid möjligt att ha sin katt utomhus. Därför är det bra att lära en innekatt bära sele så att den kan njuta av en utevistelse när så erbjuds.
 
Klätterträd, leksaker och möjlighet att förflytta sig i höjdled inomhus är mycket uppskattat av alla katter.
 
Kattens goda fysik förebygger övervikt, överviktsrelaterade sjukdomar, förtidig död, ledbesvär, urinvägssjukdomar etc.

Hälsovård
 
Kontakt