Vaccination av häst

Det är många intervaller att ta hänsyn till och vi hjälper naturligtvis er vid frågor kring vaccination.

Rekommendation av vaccinationsintervall bör alltid följas eftersom sjukdomarna antingen smittar till andra hästar eller är allvarliga och leder ofta till döden.

För häst som vistas i Sverige vaccineras de rutinmässigt mot sjukdomarna influensa och stelkramp.

  • Influensa (Flu)
  • Stelkramp (Tetanus)
Stelkramp (Tetanus)

Grundvaccination: Första sprutan ges vid 16 veckors ålder (eller tidigare om stoet inte varit stelrampvaccinerad i andra till tredje tredjedelen av dräktigheten). Upprepning sker 4-6 veckor och 6-12 månader senare.

Upprätthållande av vaccinationsskydd: Med 2 till 3 års mellanrum vaccination rekommenderas för stelkramp med start från 1-årsdagen om hästen är vaccinerad tidigare.

Influensa (Flu)

Grundvaccination: Första sprutan ges vid 5-6 månaders ålder. Upprepning sker 4-6 veckor och 5-6 månader efter andra sprutan.

Upprätthållande av vaccinationsskydd: Med 6-12 månaders mellanrum beroende på hur man tävlar och vilket skydd man vill ha.

Särskilda vacciner gäller sjukdomarna Botulism och abortvirus.

Botulism (BOT)

Sjukdomen utgörs av ett gift och ger upphov till förlamning i kroppen. Giftet kan uppkomma i syrefattig miljö där kadaver förmultnat. Vaccination rekommenderas till hästar som äter hö- eller ensilage.

Grundvaccination: 3 sprutor med 4 veckors mellanrum.

Upprätthållande av vaccinationsskydd: Årlig vaccination rekommenderas för botulism.

Abortvirus (EHV-1, 4)

Sjukdomen orsakas av hästens herpesvirus typ 1 och 4 (EHV-1, 4) och kan orsaka abort.

Grundvaccination: 3 sprutor i 5:e, 7:e och 9:e dräktighetsmånaden.

Vaccination