Vaccination av hund

Det är många intervaller att ta hänsyn till och vi hjälper naturligtvis er vid frågor kring vaccination.

Rekommendation av vaccinationsintervall bör alltid följas eftersom sjukdomarna är allvarliga och kan leda till döden.

För hund som vistas i Sverige vaccineras de rutinmässigt mot valpsjuka, hepatit, parvo och kennelhosta.

DHPPi

 

  • Valpsjuka (Distemper)
  • Hepatit (Hepatitis)
  • Parvo (Parvo)
  • Kennelhosta (Parainfluensa)

Grundvaccination: Första sprutan ges vid 8 veckors ålder (eller till valp från 6 veckors ålder). Upprepning sker vid 12 veckors ålder (eller från 10 veckors ålder. Är valpen av någon anledning inte vaccinerad före 13 veckors ålder räcker 1 spruta som grundvaccination (det rekommenderas naturligtvis inte att ha ovaccinerade valpar fram till 13 veckors ålder).

Upprätthållande av vaccinationsskydd: Årlig vaccination rekommenderas för kennelhosta med start från 1-årsdagen om hunden är vaccinerad tidigare. För valpsjuka, hepatit och parvo sker vaccination med 2-3 års mellanrum.

Särskilda vacciner gäller sjukdomarna Rabies, Leishmania, Leptospira och Borrelia.

Rabies

Godkänd grundvaccination för resa inom EU-länd och de flesta länder: 1 spruta från 3 månaders ålder och vänta 3 veckor innan nationsgräns korsas.

Upprätthållande av vaccinationsskydd: Var 3:e år.

En godkänd vaccination mot rabies utgör del av krav för att få korsa gränser inom EU. För information kring resa till EU-land med särskilt krav för vaccination av rabies eller annat land än EU-land klicka på Resa.

Många länder i världen har särskilda regler kring rabies och vaccination. Vissa länder kräver andra intervall och blodprov som verifierar att vaccinationen fått effekt. Läs mer på Resa.

Leishmania

Sjukdom som smittar via sandmyggor framför allt i medelhavsregionen. Infektionen är allvarlig och leder till livslång sjukdom som kan smitta till människa. Läs mer under Resa för rekommendation vid resa till medelhavet.

Grundvaccination: 3 sprutor som ges med 3 veckors mellanrum från 6 månaders ålder. Skyddet mot sjukdomen inträder 4 veckor efter tredje spruta.

Upprätthållande av vaccinationsskydd: Årligen räknat från 3:e sprutans datum i grundvaccinationen.

Leptospira

Sjukdomen ger upphov till slöhet, kräkningar, hög feber njursvikt och leverinflammation. Smittan är ovanlig i Norden men vid resor i andra länder rekommenderas vaccination. Infektionen kan smitta människa. Läs mer under Resa för rekommendationer vid resa utomlands.

Grundvaccination: 2 sprutor som ges med 2-4 veckors mellanrum från 2 månaders ålder.

Upprätthållande av vaccinationsskydd: Var 6:e-12:e månad spruta.

Borrelia

Fästingburen sjukdom som ger upphov till varierade symptom såsom feber, slöhet och vandrande hälta. Vaccinet är nyligen lanserat för smådjur.

Grundvaccination: 2 sprutor med 3 veckors mellanrum från 12 veckors ålder.

Upprätthållande av vaccinationsskydd: Årlig spruta.

Upprätthållande av vaccinationsskydd: Var 6:e-12:e månad.

Vaccination