Inför besök och undersökning

Tag om möjligt gärna med er stamtavla, vaccinationsintyg, pass och försäkringshandlingar.

Checklista vid sjukdom

Medvetandegrad  Andning Blödning Aptit Törst
Kräkning Avföring Hälta Temp

Inför operation och narkos

Lerums djurklinik arbetar alltid för att djuren ska vara lugna och trygga i kliniken. Lugnande medicin och sövning är till för att djuren inte ska uppleva smärta och obehag.

De vanligaste operationerna är kastrering, operation av tumörer, främmande kropp som fastnat i mage-tarmkanalen, borttagning av analsäckar, sårskador m. fl.

Vi föredrar fasta från 22.00 kvällen innan planerad operation (gäller ej kanin). Erbjud djuret fri tillgång till vatten fram till operation.

Av smittskyddsskäl skall djuret endast ha med nödvändiga tillbehör. Eget foder behöver inte tas med till operation.

Vi ger lugnande och söver då djuret har acklimatiserat sig för att ge en lugn sövning. Hämtning sker oftast efter kl 18.00 då det är lite mindre tryck på kliniken, men även på andra tider beroende på djurets behov och era möjligheter att komma.

Vid akuta operationer sker individuell anpassning efter tillståndets och djurets behov.

Hund – att tänka på

Att tänka på om er hund ska sövas planerat är att ge kvällsmat senast kl. 22:00 dagen innan. Därefter går det bra att ge fri tillgång på vatten under natten och morgonen men inget foder. Rastning på morgonen är bra så att hunden kan kissa och bajsa. Meddela kliniken om ni vet om att hunden är allergisk mot något t.ex. ägg eller om ni vet att han/hon, medicineras eller tidigare reagerat vid sövning.

På kliniken ges lugnande för att kunna slappna av inför sövningen. Därefter sker sövningen och han/hon kan opereras. Efter operationen läggs hunden i lugn och ro och får vakna efter hand. Hunden lämnas aldrig ensam! Är den orolig eller har ont ges lugnande och smärtstillande.

Katt – att tänka på

Att tänka på om er katt ska sövas planerat är att ge kvällsmat senast kl. 22:00 dagen innan. Därefter går det bra att ge fri tillgång på vatten men inget foder. Sätt gärna katten i kattlådan så att den ges möjlighet att uträtta sina behov innan transport och sövning. Meddela kliniken om ni vet om att katten är allergisk mot något t.ex. ägg eller om ni vet att han/hon, medicineras eller tidigare reagerat vid sövning.

På kliniken ges lugnande innan sövningen. Därefter sker sövningen och han/hon kan opereras. Efter operationen får katten vakna i lugn och ro. Katten lämnas aldrig ensam!

Kanin – att tänka på

Kaniner är känsliga för narkos. Det är viktigt att kaninen har det varmt i sin transportbur. Använd tidningspapper, filtar eller handdukar ej spån eller hö/halm då det finns risk att det fastnar i eventuella operationssår.

På kliniken ges lugnande och sövning under huden på kaninen. Efter operationen får kaninen vakna i fred från hundar och katter.

Akutvård / Jour

Behovet av vård kan komma plötsligt och tillståndet kan vara livshotande. Kontakta därför alltid om ni är osäkra på ditt djurs hälsotillstånd. Vi tar emot akut sjuka djur under dagtid och beredskapsjour för akut sjuka djur under övriga tider med möjlighet till mottagning. Tag om möjligt gärna med er stamtavla, vaccinationsintyg, pass och försäkringshandlingar.

Checklista vid sjukdom

Medvetandegrad  Andning Blödning Aptit Törst
Kräkning Avföring Hälta Temp