Vaccination av kanin

Det är många intervaller att ta hänsyn till och vi hjälper naturligtvis er vid frågor kring vaccination.

För kanin som vistas i Sverige vaccineras de rutinmässigt mot sjukdomarna:

Gulsot & kaninpest

Grundvaccination: 1 spruta ges från 5 veckors ålder.

Upprätthållande av vaccinationsskydd: Årlig vaccination.

Rekommendation av vaccinationsintervall bör alltid följas eftersom kaninsjukdomarna är allvarliga och i många fall leder till döden.

Vaccination