Vaccination av kanin

Det är många intervall att ta hänsyn till och vi hjälper naturligtvis er vid frågor kring vaccination. Vi skriver även upp datum för nästa vaccination och ger påminnelse på sms om så önskas.
 
För kanin som vistas i Sverige vaccineras de rutinmässigt mot sjukdomarna:
 

Gulsot & kaninpest

 
Grundvaccination: 1 spruta ges från 5 veckors ålder.
 
Upprätthållande av vaccinationsskydd: Årlig vaccination.
 
Rekommendation av vaccinationsintervall bör alltid följas eftersom kaninsjukdomarna är allvarliga och i många fall leder till döden.


Vaccination