Vaccination av katt

Det är många intervaller att ta hänsyn till och vi hjälper naturligtvis er vid frågor kring vaccination.

Rekommendation av vaccinationsintervall bör alltid följas eftersom kattsjukdomarna är allvarliga och i många fall leder till döden.

För inne- och utekatt som vistas i Sverige vaccineras rutinmässigt mot sjukdomarna kattpest och kattsnuva.

RCP
  • Kattsnuva (Rhinotrakeit/herpes)
  • Kattsnuva (Calicivirus)
  • Kattpest (Parvo)

Grundvaccination: Första sprutan ges vid 8 veckors ålder (-9 veckors ålder) och upprepas innan leverans vid 12 veckors ålder.

Upprätthållande av vaccinationsskydd: Årlig vaccination.

Särskilda vacciner gäller sjukdomen Rabies.

Rabies

Godkänd grundvaccination för resa inom EU: 1 spruta från 3 månaders ålder och vänta 3 veckor innan nationsgräns korsas.

En godkänd vaccination mot rabies utgör del av krav för att få korsa gränser inom EU.

För information kring resa till EU-land med särskilt krav för vaccination av rabies eller annat land än EU-land klicka på Resa.

Många länder i världen har särskilda regler kring rabies och vaccination. Vissa länder kräver andra intervall och blodprov som verifierar att vaccinationen fått effekt. Läs mer på Resa.

Vaccination