Parasiter & Avmaskning

För hantering av inälvsmaskar ändrar sig rekommendationerna över tid vilket speglar forskningsresultat och upptäckter av nya läkemedel och dess beredningar. Som opartisk instans hör Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, som ständigt uppdaterar sina rekommendationer. Det är en veternärmedicinsk expertmyndighet varför kliniken baserar sin rådgivning på SVA.

Parasitrelaterade hälsostörningar är ett vanligt tillstånd hos våra husdjur. Till parasiter räknas de olika inälvsmaskarna, fästingar, insekter, skabb o.s.v.

Inälvsparasiter

HUND
Avmaskning: Vuxen frisk hund

Generellt gäller att man skall undvika släntrianmässig avmaskning om djuret är symptofritt. Detta gäller både hund och katt. Vid andra sjukdomstillstånd eller i övrigt speciella förhållanden rekommenderas samtal med veterinär för bedömning av avmaskningsbehovet och val av preparat.

Är man orolig eller har ett högt smittryck av mask rekommenderas avföringsprovtagning innan avmaskning sker. Denna provtagning kan utföras hemma och skickas till laboratorie t.ex. SVA, Canilab, Vidilab etc.

Avmaskning: Valpar

Unga hundar är känsliga för inälvsmaskar och blir lätt infekterad eftersom deras immunförsvar inte har mognat.

Därför rekommenderas preparat innehållande substansen Pyrantel t.ex. Banminth eller Welpan att ge varannan vecka från och med två veckors ålder upp till och med då valpen fyllt tre månader.

Som alternativ till preparaten ovan kan istället preparat innehållande Fenbendazol t.ex. Axillur ges var fjärde vecka från och med två veckors ålder upp till och med då valpen fyllt tre månader.

Avmaskning: Dräktig/digivande tik

Tikar avmaskas då valparna avmaskas första gången d.v.s. två veckor efter förlossningen. I normalfallet avmaskas inte tikar under dräktigheten.

Dokumenterad avmaskning: Utlandsvistelse/resa

Hur man hanterar parasiter vid en utlandsvistelse beror på destinations- och transitland. Observera att regler kring resa med djur ofta är olika och kan komma att ändras plötsligt.

Avmaskning krävs för att få resa in i vissa länder inom EU (för närvarande: Finland, Storbritannien, Irland och Malta) och den ska utföras dokumenterat av veterinär och innefatta praziquantel för att vara verksam mot dvärgbandmask. Samma regel gäller för Norge.

Rekommenderat är även att behandla mot utanpålevande (ekto-) parasiter vid utlandsvistelse. Läs mer om detta under Resa och kontakta kliniken för mer information.

Katt
Avmaskning: Vuxen frisk katt

Generellt rekommenderas årlig avmaskning av katter under 2 års ålder och äldre katter vid högt smittryck. Vid andra sjukdomstillstånd eller i övrigt speciella förhållanden rekommenderas samtal med veterinär för bedömning av avmaskningsbehovet och val av preparat.

Är man orolig eller har ett högt smittryck av mask rekommenderas provtagning av avföring innan avmaskning sker. Denna provtagning kan utföras hemma och skickas till laboratorie t.ex. SVA, Canilab, Vidilab etc.

Avmaskning: Kattungar

Unga kattungar är känsliga för inälvsmaskar och blir lätt infekterad eftersom deras immunförsvar inte har mognat.

Därför rekommenderas preparat innehållandes substansen Pyrantel t.ex. Banminth att ge varannan vecka från och med två veckors ålder upp till och med då kattungen fyllt tre månader.

Som alternativ kan till preparaten ovan kan istället preparat innehållandes Fenbendazol t.ex. Axillur ges var fjärde vecka från och med två veckors ålder upp till och med då kattungen fyllt tre månader.

Utanpålevande parasiter

Fästingar, skabb, mjällkvalster, hårsäckskvalster, loppor, löss, flugor, mygg och knott är exempel på utanpålevande parasiter. Klåda och spridning av sjukdomar är de vanligaste symptomen på dessa parasiter. Om djuret uppvisar klåda kontakta veterinär.

Det finns både receptfria och receptbelagda läkemedel mot fästingar till hund och katt.

Vid resa utomlands kan det vara särskilt viktigt att få information kring vissa parasiter för att undvika sjukdom hos människa och djur.

Hälsovård

Kontakt