Pass till smådjur

Lerums djurklinik tillhandahåller pass till smådjur. För utomlandsresa krävs ofta mer än pass. Det kan vara mycket att tänka på vid utlandsresa och vi ger gärna rekommendationer och information om vad som krävs av er som djurägare.
 
Observera att för samtliga djurslag krävs godkänd ID-märkning med chip för att erhålla pass (övergångsregler finns för äldre tatuering). Läs även mer under Resa för mer information om vad som gäller vid resa utomlands.
 
I passet införs kontinuerligt viktig information t.ex. vaccinationer, parasitbehandling utförd av veterinär.

Hälsovård
 
Kontakt