Personal

Gustaf Elsing – Leg. Veterinär
Danuta Hedlund – Leg. Veterinär
Annica Willig – Leg. Djursjuksköterska
Gunilla Klöfverskjöld – Sköterska
Ingegerd Boström – Sköterska
Lena Iacobi – Sköterska
Natalie Rosell – Sköterska
Elin Runesson – Sköterska
Emma Knoll – Sköterska
Frida Malmqvist – Sköterska
Erik Jonsson – Sköterska
Lars Elsing – Vaktmästeri
Helle Allard – Städerska