Personal

Gustaf Elsing – Leg. Veterinär
Danuta Hedlund – Leg. Veterinär
Gunilla Klöfverskjöld – Sköterska
Ingegerd Boström – Sköterska
Natalie Rosell – Sköterska
Elin Runesson – Sköterska
Emma Knoll – Sköterska
Frida Malmqvist – Sköterska
Erik Jonsson – Sköterska
Johanna Bergstedt – Sköterska
Elin Köhler – Sköterska
Lars Elsing – Ekonomi