Sjukvård

Vi arbetar ständigt för att tillhandahålla en sund och prisvärd djursjukvård av hög kvalitet. Kliniken är utrustad med operationsrum, stationärvårdsavdelning, uljtraljud, röntgen, tandläkarutrustning och laboratorium. Detta ger snabb diagnostik, behandling och vård.

Tillgängligheten är viktig eftersom behovet av vård ofta uppkommer oplanerat. Därför har vi öppet alla vardagar för patienter och en beredskapsjour övrig tid med möjlighet att ta emot akut sjuka djur. Med veterinär boendes i fastigheten finns snabbt hjälp att få.

Målet är att alla våra djurpatienter skall känna sig känna sig väl omhändertagna då de besöker kliniken!

Tag om möjligt gärna med er: stamtavla, vaccinationsintyg, pass och försäkringshandlingar vid besök.

Checklista vid sjukdom:

  • Medvetandegrad
  • Andning
  • Blödning
  • Aptit
  • Törst
  • Kräkning
  • Avföring
  • Hälta
  • Temp

Vid avvikelser från det normala på någon punkt i ovanstående checklista
kontakta veterinär.

iStock_000023453101Medium