Tandvård

SMÅDJUR
Vi erbjuder tandbehandling av hög kvalitet. Med tandläkarutrustning utförs behandlingarna säkert och skonsamt.
 
En god tandhälsa hos ditt husdjur är precis som hos oss människor avgörande för en god livskvalitet och ett långt och friskt liv. Tandvård är därför bland de vanligaste utförda behandlingarna. Tandsten och tandlossning på hund och FORL på katt behandlas rutinmässigt. Likaså slipning av tänder på gnagare och kaniner.
 
Kontakta kliniken om du misstänker ohälsa i munhålan. Framförallt på unga individer är detta viktigt eftersom bettet snabbt kan utvecklas felaktigt.


Sjukvård