Uppfödning

INTYG INFÖR PARNING
Vi utfärdar testikelintyg och patellastatus till samtliga djurslag.

Vi kan för tillfället inte erbjuda hjärtstatus eller hörselprov för SKK.

VAGINALUTSTRYK OCH PROGESTERONPROV
Vi erbjuder höglöpsbedömning antingen genom utstryk eller genom att ta blodprov för att bestämma progesteronhalten hos tiken. Vilket prov som tas sker i samråd med veterinär eller enligt era önskemål.
katt_lina DRÄKTIGHETSUNDERSÖKNING
Ultraljud för bestämning om tiken är dräktig eller ej utförs från dräktighetsdygn 28 eller genom röntgen från dygn 42.
För katt kan dräktighet eller ej konstateras redan vid dygn 16-19 (dock ej antal vid den tidpunkten).

FÖRLOSSNING
Vi erbjuder medicinsk (värkstimulerande dropp) eller kirurgisk (kejsarsnitt) hjälp i samband med förlossning som visar sig onormal eller där det annars är motiverat.

VALP/KATTUNGE
Vi bistår gärna med besiktning, ID-märkning och vaccination i enlighet med SKK:s och Sverak:s regelverk vid 8 och 12 veckors ålder på valp och kattunge.

Friskvård

Kontakt