Uppfödning

INTYG INFÖR PARNING
Vi utfärdar testikelintyg, patellastatus och hörselintyg till samtliga djurslag.

Vi kan för tillfället inte erbjuda hjärtstatus för SKK.

BAER-test för hörselintyg (brainstem auditory evoked response)
Vi erbjuder BAER-test för hörselintyg hos samtliga djurslag. Ett BAER-test genomförs endast på djur som fått lugnande detta är för att säkerställa att impulserna som elektroderna plockar upp i hjärnan kommer från ljudsignalerna provet skickar ut och inte annan omkringliggande stimuli. Själva testet ger svar direkt och tar inte mer än 20 minuter.

Du är välkommen att ringa på vår telefontid för att boka tid för testet. Du måste naturligtvis inte vara uppfödare för att få ett hörselintyg.

VAGINALUTSTRYK OCH PROGESTERONPROV
Vi erbjuder höglöpsbedömning antingen genom utstryk eller genom att ta blodprov för att bestämma progesteronhalten hos tiken, progesteron-proven tas numer ”in-house” vilket betyder att ni får svar på omkring en timma. Vi har drop-in vardagar mellan 09:00 – 18:00 (onsdag 17:00) för progesteron-prov.

Vilket prov som tas sker i samråd med veterinär eller enligt era önskemål.
katt_lina DRÄKTIGHETSUNDERSÖKNING
Ultraljud för bestämning om tiken är dräktig eller ej utförs från dräktighetsdygn 28 eller genom röntgen från dygn 42.
För katt kan dräktighet eller ej konstateras redan vid dygn 16-19 (dock ej antal vid den tidpunkten).

FÖRLOSSNING
Vi erbjuder medicinsk (värkstimulerande dropp) eller kirurgisk (kejsarsnitt) hjälp i samband med förlossning som visar sig onormal eller där det annars är motiverat.

VALP/KATTUNGE
Vi bistår gärna med besiktning, ID-märkning och vaccination i enlighet med SKK:s och Sverak:s regelverk vid 8 och 12 veckors ålder på valp och kattunge.

Friskvård

Kontakt