Progesteronprov

Vi erbjuder höglöpsbedömning genom att ta blodprov för att bestämma progesteronhalten hos tiken. Progesteronprov tas ”in-house”, vilket betyder att ni får svar inom ca en timma. Vi har drop-in för progesteronprov vardagar mellan 08.00-20.00, samt helger efter överenskommelse. Kontakta oss för att boka en lämplig dag för det första besöket.

Vilket prov som tas sker i samråd med veterinär eller enligt era önskemål.

BAER-test för hörselintyg (brainstem auditory evoked response)

Vi erbjuder BAER-test för hörselintyg hos samtliga djurslag. Ett BAER-test genomförs endast på djur som fått lugnande detta är för att säkerställa att impulserna som elektroderna plockar upp i hjärnan kommer från ljudsignalerna provet skickar ut och inte annan omkringliggande stimuli.

Du är välkommen att ringa på vår telefontid för att boka tid för testet. Du måste naturligtvis inte vara uppfödare för att få ett hörselintyg.

Dräktighets-
undersökning

Ultraljud för bestämning om tiken är dräktig eller ej utförs från dräktighetsdygn 28 eller genom röntgen från dygn 42.

För katt kan dräktighet eller ej konstateras redan vid dygn 16-19 (dock ej antal vid den tidpunkten).

Intyg inför parning

Vi utfärdar testikelintyg, patellastatus och hörselintyg till samtliga djurslag.

Vi kan för tillfället inte erbjuda hjärtstatus för SKK.

Förlossning

Vi erbjuder medicinsk (värkstimulerande dropp) eller kirurgisk (kejsarsnitt) hjälp i samband med förlossning som visar sig onormal eller där det annars är motiverat.

Valp och kattunge

Vi bistår gärna med besiktning, ID-märkning och vaccination i enlighet med SKK:s och Sverak:s regelverk vid 8 och 12 veckors ålder på valp och kattunge.