Vaccination

Genom att vaccinera sitt djur mot en sjukdom ges möjlighet för djuret att utveckla immunitet och eliminera eller minska risken för infektion.

Sjukdomar man vaccinerar mot skiljer sig mellan djurslagen. Rutinmässig vaccination på smådjur sker på hund, katt och kanin. Rekommendationer och krav skiljer sig beroende på om djuret ska resa utomlands, tävla o.s.v.

Vaccination av hund

Vaccination av katt

Vaccination av kanin

Vaccination av häst

Hälsovård

Kontakt