Akut

Behovet av vård kan komma plötsligt och tillståndet kan vara livshotande. Kontakta därför alltid om ni är osäkra på ditt djurs hälsotillstånd. Vi tar emot akut sjuka djur under dagtid och beredskapsjour för akut sjuka djur under övriga tider med möjlighet till mottagning.

Tag med dig stamtavla, vaccinationsintyg, pass och försäkringshandlingar om ni ges möjlighet till det.

Checklista vid sjukdom:

 • Medvetandegrad
 • Andning
 • Blödning
 • Aptit
 • Törst
 • Kräkning
 • Avföring
 • Hälta
 • Temp
 •  

  Vid avvikelser från det normala på någon punkt i ovanstående checklista kontakta veterinär.